Friesland

Driehoeksborden in Friesland

Friesland is sinds 1 januari 2015 opgedeeld in 24 gemeenten:

 • Achtkarspelen
 • Ameland
 • Het Bildt
 • Dantumadeel
 • De Friese Meren
 • Dongeradeel
 • Ferwerderadeel
 • Franekeradeel
 • Harlingen
 • Heerenveen
 • Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Leeuwarden
 • Leeuwarderadeel
 • Littenseradeel
 • Menaldumadeel
 • Ooststellingwerf
 • Opsterland
 • Schiermonnikoog
 • Smallingerland
 • Súdwest-Fryslân
 • Terschelling
 • Tietjerksteradeel
 • Vlieland
 • Weststellingwerf
© 2022-Multizicht - Dorpsstraat 95 - 6985 AL Angerlo - 0313 844 366